informacje o firmie informacje o firmie     Biuro projektowe "PROINWES" powstało w 1992 roku.
     Siedziba biura znajduje się w Krakowie przy ul. Józefitów 6.
   Pracownia wyposażona jest w 9 stanowisk komputerowych oraz stanowisko do plotowania rysunków, na których pracuje 5 projektantów i 4 asystentów. Wszyscy projektanci są członkami odpowiednich Izb Budowlanych zawodowych.
    Dzięki organizowanym przez organizacje zawodowe konferencjom i szkoleniom podnosimy i rozwijamy swoje kwalifikacje zawodowe.
    Obliczenia statyczne oraz rysunki wykonywane są wyłącznie przy użyciu komputerów i autoryzowanego oprogramowania. Obliczenia statyczne wspomagane są programami ROBOT', Ram_Win, PlaTo, SPECBUD. Opracowania graficzne wykonywane są programem AutoCad 2004 z nakładkami konstrukcyjnymi BiK-stal, BiK-żelbet, BOCAD.
    Biuro w czasie 12- letniej działalności współpracując z różnymi pracowniami architektonicznymi i branżowymi wykonało szereg projektów z dziedziny budownictwa przemysłowego, ogólnego i mieszkaniowego. W ostatnim okresie nasza firma zwiększyła zakres nowych projektów o kompleksowe projektowanie obiektów służby zdrowia. Z uwagi na szeroki zakres działalności biuro ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej zawodowej biura.


ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

  • mgr inż. Wojciech Mucha
  • mgr inż. Ewa Pauli